دوره‌های آموزشی

شرکت مهندسین دانش یگانه سهند (مدیس) اقدام به برگزاری دوره‌های فشرده در شاخه‌های مهندسی به شرح زیر نموده‌است:


Robotics

۱۰ - ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵

مقدماتی پیشرفته

Secure Web Services

۱۰ - ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵

مقدماتی پیشرفته

Database Normalization

۱۰ - ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵

مقدماتی پیشرفته

Cryptography & Security

۱۰ - ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵

مقدماتی پیشرفته

Enterprise Software Architecture

۱۰ - ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵

مقدماتی پیشرفته

Virtualization

۱۰ - ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵

مقدماتی پیشرفته

UX / UI

۱۰ - ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵

مقدماتی پیشرفته

Enterprise Networks

۱۰ - ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵

مقدماتی پیشرفته

Introduction to Programming

۱۰ - ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵

مقدماتی پیشرفته

Semantic Web

۱۰ - ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵

مقدماتی پیشرفته

Android Developement

۱۰ - ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵

مقدماتی پیشرفته

Voip

۱۰ - ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵

مقدماتی پیشرفته

تماس با ما

 • آدرس:
  شیراز - خیابان ملاصدرا - ابتدای معدل - مجتمع تجاری کسری
 • دفتر مرکزی: واحد ۳۰۶
 • کد پستی: ۷۱۳۴۶/۸۷۸۱۸
 • کارگاه: واحد ۳۰۵
 • کد پستی: ۷۱۳۴۶/۸۷۸۱۹
 • تلفن: ۱۸۱۸ ۳۲۲۹ ۰۷۱
 • موبایل: ۴۷۲۶ ۶۳۳ ۰۹۲۰
 • ایمیل: info@medis-holding.com
 • وب‌سایت: www.medis-holding.com